Despre noi

Administratia Fondului Imobiliar Constanța

administrează, gestionează și întreține fondul locativ de stat, spații cu altă destinație, terenurile, piețele agroalimentare, târguri, oboare, bazaruri, platouri și grupuri sanitare, parcuri de distracție, piste de roleri, skateri, bicicliști și funcții conexe, aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța și le exploatează eficient prin închirieri, servicii, prestaţii şi alte activităţi prevăzute la legile în vigoare.
Pagini informative