Structuri RAEDPP

Toate structurile oferite de RAEDPP Constanta

Tehnic

Asigură integritatea patrimoniului, prin realizarea și actualizarea în permanență a evidenței imobilelor, terenuri și clădiri aflate în proprietatea/administrarea Regiei.

Afla mai multe

Juridic-Administrativ

Verifică și certifică pentru legalitate documentele și înscrisurile care sunt întocmite în cadrul Regiei, oferă consultanță juridică, întocmește modele/draft-uri de…

Afla mai multe

Administrare imobile

Răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărărilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație cu privire la imobilele administrate.

Afla mai multe

Piete, Targuri si Oboare

Ține evidența facturării contractelor aferente imobilelor terenuri și clădiri aflate în administrarea/proprietatea Regiei și a încasării contravalorii prestațiilor.

Afla mai multe