ACTE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE DE TIP ANL :

 1. Certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara, care sa ateste faptul ca nu figurati cu imobil proprietate (pentru toti membrii majori).
 2. Adeverinta de salarizare sau dupa caz, cupon de pensie (pentru toti membrii majori ).
 3. Acte de stare civila pentru toti membrii familiei(fotocopii)
 4. Adeverinta de la Asociatia de Locatari care sa ateste faptul ca nu figurati cu debite in evidenta acesteia
 5. Declaratie notariala, din care sa reiasa faptul ca :
  – nu ati dobandit o locuinta in proprietate si/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in localitatea in care detineti locuinta actuala, sau in localitatile unde a fost extinsa cuprinderea teritoriala (declara toti membrii majori);
  – starea civila (casatorit/necasatorit)
  – dvs., in calitate de titular al contractului de inchiriere locuiti efectiv cu familia in spatiul si nu ati cedat dreptul de folosinta – partial sau integral – altor persoane;
  – nu figurati cu venituri (in cazul in care nu faceti dovada venitului net realizat dvs si membrii majori inscrisi in contract).
 1. copie bon fiscal cu chiria achitata la zi

În vederea îndeplinirii criteriilor de acces:

 1. Cerere formulată individual și în nume propriu de persoanele majore, în vârstă de până la 35 de ani, la data depunerii cererii;
 2. Copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului și ale membrilor familiei acestuia – certificate de naștere, cărți de identitate, certificat de căsătorie, sentință/certificat de divorț sau după caz, copie certificat deces;
 3. Declarații autentificate ale titularului cererii și după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia, că nu dețin și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate pe raza municipiului Constanța (respectiv de la data nașterii pentru persoanele născute după 01.01.1990) și să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat/proprietate a unității în care își desfășoară activitatea.

ANL - HCL 11-2020 privind modificarea HCL 401 - 2019

ANL - HCL 401 - 2019 adoptarea criteriilor pt accesul la locuințele ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor

Legea 152-1998-forma-sintetica-pentru-data-2021-08-27

Norme metodologice Legea 152 - ANL

hcl 165 din 30.05.2016 privind aprobarea unor măsuri legate de administrarea locuințelor pentru tineri construite în regim ANL