Dat fiind numărul candidaților ce vor susține proba scrisă în 02.11.2020, în contextul stării de alertă, al măsurilor și recomandărilor dispuse de autorități în scopul de a preveni infectarea cu virusul Sars – Cov – 2 (COVID 19):Dat fiind numărul candidaților ce vor susține proba scrisă în 02.11.2020, în contextul stării de alertă, al măsurilor și recomandărilor dispuse de autorități în scopul de a preveni infectarea cu virusul Sars – Cov – 2 (COVID 19):

Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, aduce la cunoștința persoanelor care și-au depus cerere de participare la concursul organizat în perioada 30 octombrie 2020 – 02 noiembrie 2020, pentru ocuparea posturilor de:

1. Consilier Juridic – Serviciul Juridic Contencios din cadrul Direcției Juridice

2. Consilier Juridic – Biroul Urmărire Contracte din cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare

Proba scrisă din data de 02.11.2020 se va susține,  între orele:

➢ 10:00 – 11:30 de către candidații având inițiala numelui de la A  la C

➢ 12:00 – 13:30 de către candidații având inițiala numelui de la D  la N

➢ 14:00 – 15:30 de către candidații având inițiala numelui de la O la Z

cu pauza de 30 de minute, pentru dezinfectarea și aerisirea sălii de examen.

De asemenea, proba interviului se va susține a doua zi 03.11.2020 numai de către candidații declarați admiși la proba scrisă, la ora ce i se va comunica telefonic fiecăruia, de către Biroul Resurse Umane.