ACTE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE :

  1. Contractul de furnizare servicii medicale incheiat intre medici si cjas constanta
  2. Contractul de inchiriere
  3. Stampila si parafa medicului
  4. Chiria achitata la zi

ACTE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ:

  1. Delegație din partea societații
  2. Carte de identitate delegat
  3. Contractul de închiriere
  4. Chitanța cu chiria achitată la zi

HCL 53 - 26.02.2021

HCL 98 - 29.04.2021

de modificare HCL 53 din 2021

HCL 101 - 2014

HCL 157 - 28.05.2021

de modificare HCL 53 din 2021

HCL 323 - 2015

privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință