Administrare imobile

Organizarea și funcționarea Seviciului Administrare Imobile

  • Misiune și scop

Întocmirea și urmărirea contractelor de închiriere pentru imobilele aflate în administrarea/proprietatea Regiei.

Realizarea și actualizarea unei baze de date a imobilelor aflate în administrarea/proprietatea Regiei, cât și a chiriașilor.

Monitorizarea respectării clauzelor contractuale de către chiriași, identificarea neconformităților și soluționarea acestora.

Emiterea corectă a facturilor de plată pentru serviciile de închiriere puse la dispoziție de Regie și încasarea contravalorii acestora.

Realizarea și actualizarea unei baze de date a repartițiilor emise pentru imobilele aflate în administrarea Regiei.

  • Responsabilități

Răspund de ducerea la îndeplinire a Hotărărilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație cu privire la imobilele administrate.

Respectarea cu strictețe a prevederilor legale cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, prelucrate.

Colectarea din teren a informațiilor corecte și comunicarea lor către departamentele interesate ale Regiei.

Respectarea cu stricțe a reglementărilor referitoare la stabilirea punctajelor ce califică petenții la lista de priorități.

Conform organigramei Regiei, Serviciul Administrare Imobile este organizat ca o structură de sine stătătoare condusă de un Șef de Serviciu și are în componență urmatoarele structuri:
Biroul Urmărire și Evidență Contracte
Biroul Facturare
Biroul Imobile
Casierie

Adresă: B-dul Tomis nr. 101, mun. Constanța

Contact: Tel. Mobil: 0722696511; 0722696654

Tel fix:  0241/623.340

E-mail Birou Urmărire și Evidență Contracte contracte@raedpp-constanta.ro

Interior: 29, 30

E-mail Birou Imobile: imobile@raedpp-constanta.ro

Interior: 32,14

E-mail Birou Facturare: facturare@raedpp-constanta.ro

Interior: 36

PROBLEME CARE POT FI REZOLVATE ÎN CADRUL SERVICIULUI:

Birou Urmărire și Evidență Contracte

– solicitare prelungire contracte de închiriere locuințe, teren, spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

– solicitări înscriere/radiere membri cu drept locativ în contracte de închiriere;

– solicitare schimbare titularură contracte de închiriere;

– cereri pentru desfășurător imobil;

– cereri pentru situații juridice și locative imobil;

– adeverințe necesare RAJA, RADET, ENEL etc.;

– cereri predare / primire spații;

– cereri pentru eliberare documente conform cu originalul;

– reclamații diverse (ex: imposibila conviețuire, alte probleme locative )

Birou Imobile:

– solicitări locuințe din fondul locativ de stat;

– solicitări locuințe sociale;

– solicitări locuințe – persoane evacuate din locuințe retrocedate;

– solicitări spații cu altă detinație decât aceea de locuință, depuse de: asociatii și fundații, partide politice, revoluționari;

– solicitări stadiu dosar.

Birou Facturare:

– solicitare restituire garanții/sume achitate în plus;

– eliberare duplicate facturi;

– solicitare radiere de ipotecă;

– solicitare desfășurător rate ca urmare a achitării în avans conform clauzelor contractuale;

– eliberare adeverințe pentru situația debitelor contracte/fișe de calcul.

alte servicii