Serviciul tehnic si investitii

Organizarea și funcționarea Serviciului Tehnic-Investiții

  • Misiune și scop

Realizarea programelor de investiții cu fonduri de la bugetul local pentru reabilitarea, consolidarea, reamenajarea,  modernizarea fondului locativ apartinand Regiei.

Întocmirea programelor de reabilitate a stării tehnice a imobilelor pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcţiei rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor.

Întocmirea actelor şi documentelor specifice derulării procedurilor de achiziţie publică necesare elaborării Planului anual de achiziţii.

Realizarea aprovizionării cu materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar a tuturor structurilor Regiei.

 

  • Responsabilități

Îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare.

Asigură integritatea patrimoniului, prin realizarea și actualizarea în permanență a evidenței imobilelor, terenuri și clădiri aflate în proprietatea/administrarea Regiei.

Serviciul Tehnic-Investiții, cu următoarea componență:
Șef Serviciu
Ingineri
Funcționar administrativ
Biroul Tehnic-Aprovizionare, cu următoarea componență:
Șef Birou
Gestionar
Conducători auto

Adresă: B-dul Tomis nr. 101, mun. Constanța

Contact: e-mail: tehnic@raedpp-constanta.ro; tel: 0241/580.523, interior 31

 

PROBLEME CARE POT FI REZOLVATE ÎN CADRUL SERVICIULUI:

– reparații care cad în sarcina proprietarului/administratorului;

– diverse acorduri de principiu.

Alte servicii