Componența CA ADMINISTRATIA FONDULLUI IMOBILIAR S.R.L.

PREȘEDINTE – ALEXANDRU-MARIUS TIMOFTE

MEMBRU – STERE HIRA

MEMBRU – DANIEL DAREA

MEMBRU – CRISTINA MĂDĂLINA FILIP

MEMBRU – MIHAI GHIOCA

HOTĂRÂRI C.A. 2021

Hotărârea CA 1179 conform PV 351 14.02.2024

Hotărârile CA 1151 - 1178 conform PV 350 30.01.2024

Hotărârile CA 1148 - 1149 conform PV 348 27.12.2023

Hotărârile CA 1142 - 1147 conform PV 347 22.12.2023

Hotărârea CA 1150 conform PV 349 27.12.2023

Hotărârile CA 1112 -1141 conform PV 346 27.11.2023

Hotărârea CA 1111 conform PV 345 01.11.2023

Hotărârile CA 1081-1110 conform PV 344 18.10.2023

Hotărârile CA 1081-1110 conform PV 344 18.10.2023

Hotărârea CA 1080 conform PV 343 25.09.2023

Hotărârile CA 1056-1079 conform PV 342 19.09.2023

HOTARAREA CA 1049 - 1055 conform PV 341 11.08.2023

Hotărârile Consiliului de Administrație 287 – 289 conform PV 269/11.01.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 290-301 conform PV 270/22.01.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 302-305 conform PV 271/25.01.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 306-308 conform PV 272/08.02.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 309-310 conform PV 273/09.02.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 311 -326 conform PV 274/17.02.2021 – în curs de actualizare

Hotărârile Consiliului de Administrație 327-329 conform PV 275/18.02.2021

Hotărârea Consiliului de Administrație 330 conform PV 276/22.02.2021

Hotărârea Consiliului de Administrație 331 conform PV 277/23.02.2021

Hotărârea Consiliului de Administrație 332 conform PV 278/25.02.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 333-335 conform PV279/05.03.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 336-342 conform PV 280/12.03.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 343-352 conform PV 281/23.03.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 353-357 conform PV 282/08.04.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 358-361 conform PV 283/12.04.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 362-380 conform PV 284/28.04.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 381-399 conform PV 285/29.04.2021 – în curs de actualizare

Hotărârile Consiliului de Administrație 400-409 conform PV 286/11.05.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 410-420 conform PV 287/19.05.2021 – în curs de actualizare

Hotărârile Consiliului de Administrație 421-450 conform PV 289/03.06.2021 – în curs de actualizare

Hotărârea Consiliului de Administrație 451 conform PV 290/16.06.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 452-466 conform PV 291/22.06.2021

Hotărârile Consiliului de Administrație 467-473 conform PV 292/24.06.2021