Contract 8992 24.06.2021

Serviciul de creație website și serviciul de găzduire pentru operare site-uri

Contract 8399 11.06.2021

Servicii de informare publică prin mass media locală, presă scrisă și online

Contract 7762 03.06.2021

Servicii de consultanță și întocmire documentație de atribuire în domeniul achizițiilor publice

Contract 3068 05.03.2021

privind servicii de spălătorie auto

Contract 4619

privind serviciul de dezinfecție oentru blocurile 1 - 6 din Campusul social de unități locative modulare Henri Coandă

Contract 7746 02.06.2021

privind serviciul de supraveghere și verificare tehnică a instalațiilor termice de către un operator autorizat RSVTI - centrală termică

Contract 14782/02.10.2020

privind executarea de servicii de întreținere preventivă și reparare a caselor de marcat fiscale cu jurnal electronic

Contract 2543/22.02.2021

privind execuția de Lucrări de reparații la Grupul Sanitar Piața Griviței

Contract 3127/05.03.2021

privind servicii de închiriere și întreținere (vidanjare/curățare) toalete ecologice și lavoare

Contract seria PJ 10969/11.03.2021

privind prestarea de servicii de comunicații electronice

Contract 42810/11.03.2021

privind prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale

Contract 3652/17.03.2021

privind execuția de Lucrări de reparații conductă canalizare Piața Tomis III, Complex Amea II

Contract 3698/18.03.2021

privind execuția de lucrări de reparații la Grupul Sanitar Piața Tomis III, Complex Major Comprest

Contract 7145/20.05.2021

privind prestarea de servicii de supraveghere a utilizării echipamentelor de agrement din incinta parcurilor de distracție tip „Țara Piticilor”

Contract 03.06.2021

privind prestarea de servicii consultanta și intocmire documentatie de atribuire în domeniul Achizițiilor publice pentru imobilul situat în Constanța, str. Mercur 10

Contract privind prestarea de servicii de comunicații electronice

Contract 7764 03.06.2021

privind Servicii de consultanță și întocmire documentație de atribuire în domeniul Achizițiilor Publice

Contract 11646 13.08.2021

privind servicii de amenajare a spațiilor verzi la obiectivele Țara Piticilor și Gravity Park

Contract 1883 14.02.2022

Privind elaborarea unui studiu de oportunitate pentru administrarea eficienta a bunurilor aflate in administrarea proprietatea RAEDPP Constanta

Contract 18090 28.12.2021

Servicii de curățenie, igienă și întreținere curentă a clădirilor, a platoului piețelor, a aleilor pietonale din parcurile de distracții

Act adițional nr 1 1034 26.01.2022 la contractul 18090 28.12.2021

Contract 09.03.2022

privind prestarea de servicii de comunicații electronice

Contract 3064 17.03.2022

privind servicii de închiriere și întreținere (vidanjarecurățare) toalete ecologice și lavoare

Contract 16906 26.11.2021

Contract 16907 26.11.2021

privind prestarea de servicii de amenajare si intretinere a spatiilor verzi la obiectivul Țara Piticilor din parcul Tăbăcărie

Contract 44025 23.03.2022

privind prestarea serviciului de salubrizare

Contract 8275 11.06.2021

privind Furnizare sisteme de control al accesului Turnicheți 2 bucăți

Contract 9954 13.07.2021

privind Furnizarea de cartușe și tonere pentru imprimante și fotocopiatoare

Contract 9955 13.07.2021

privind Furnizarea de produse de papetărie și materiale mărunte de birou

Contract 10385 21.07.2021

privind Furnizarea de echipament protecție pentru întreținere spații verzi, europubele, saci gunoi și scule pentru parcurile de distracție

Contract 10494 26.07.2021

privind Furnizare uși metalice, uși de interior și geamuri termopan

Contract 15574 29.10.2021

privind Furnizare uși metalice, uși de interior și geamuri termopan

Contract 2607 30.08.2021

pentru carduri Petrom OMV

Contract 16405 17.11.2021

privind Furnizare materiale pentru construcții și articole conexe

Contract 16906 26.11.2021

Furnizare de material dendro floricol la obiectivul Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie

Contract 18250 30.12.2021

privind Furnizare și instalare Licență modul registratură electronică și servicii de implementare suport și instruire on job

Contract 7019 18.05.2021

privind lucrari de inlocuire pompe la centrala termica ce deserveste caminul Vasile Parvan

Contract 10648 28.07.2021

Lucrări de reparații acoperiș la imobilul situat în Constanța, Bd. Ferdinand nr 49

Contract 10982 03.08.2021

Lucrări de reparații la acoperișul imobilului situat în Constanța str. Dumbrava Roșie nr 52

Contract 10983 03.08.2021

Lucrări de reparații acoperiș la spațiul 13 din Piața Agroalimentară Grivița

Contract 10984 03.08.2021

Lucrări de reparații la acoperișul imobilului situat în Constanța str Ion Rațiu nr 111

Contract 11460 12.08.2021

Lucrări de reparații acoperiș și fațadă la imobilul situat în Constanța str Callatis nr 12

Contract 11465 12.08.2021

Lucrări de reparații fațadă la imobilul situat în Constanța str Callatis nr 14

Contract 13647 17.09.2021

Lucrări de reparații aferente spațiilor de joacă pentru copii din parcurile de distracție tip Țara Piticilor

Contract 14254 01.10.2021

Lucrări de reparații aferente spațiilor de joacă distracție pentru copii și tineret din Gravity Park

Contract 16408 17.11.2021

Lucrări de reparații jgheaburi și burlane la imobilul situat în Constanța str Ilarie Voronca nr 15

Contract 16727 24.11.2021

Lucrări de reparații la Piața Tomis Nord

Contract 16728 24.11.2021

Lucrări de reparații la Piața Grivița

Contract 17151 03.12.2021

Lucrări de reparații acoperiș la imobilul situat în Constanța str Poporului nr 16

Contract 17574 14.12.2021

Lucrări de demolare a obiectivului construcție provizorie spații dezafectate situate în Bazarul Ștefăniță Vodă

Contract 17153 23.12.2021

Lucrări de renovare interioară la Campusul Social de unități locative modulare Henri Coandă

Contract 2543 22.02.2021

Lucrări de reparații la Grup sanitar Piața Griviței

Contract 320 09.03.2021

Servicii de recrutare în vederea realizării selecției candidaților pentru postul de director executiv al RAEDPP Constanța

Contract 4455 01.04.2021

Servicii de verificare și întreținere a centralei termice aflată în dotarea imobilului situat în Constanța str. Industrială nr 7 Cămin Vasile Pârvan

Contract 2976 03.03.2021

Serviciul de găzduire web

Contract 4634 06.04.2021

Serviciul de dezinfecție pentru sediul administrativ bdul Tomis nr 101 și piețele aflate în administrarea RAEDPP Constanța în vederea combaterii pandemiei Covid 19