ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHIRIEREA MESELOR ȘI TERENURILOR DIN INCINTA PIEȚELOR

Agenții economici pot încheia contracte de închirere pentru mese în vederea  comercializării de legume-fructe și flori cât și pentru locații/teren în vederea comercializării de produse nealimentare (uz gospodaresc, ziare, obiecte de cult religios) sau pentru amplasarea de automate cu produse alimentare, în condițiile prezentării următoarelor documente:

 • Cerere
 • Recomandare de la intendentul din piață (pentru mese)
 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului
 • Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului
 • Adresă furnizare informații extinse emisă de Oficiul Registrului Comerţului
 • Actul constitutiv/statutul ofertantului
 • Certificatul de înregistrare fiscală
 • Încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind înfiinţarea societăţii
 • Acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008)
 • Rezoluţie eliberată de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008)
 • Copie act de identitate

Agenții economici/producătorii agricoli pot obține acorduri pentru închirierea locațiilor/terenurilor în vederea comercializării de produse de sezon, temporare (mărțișoare, moși, cadouri de Paște, cadouri de Crăciun, etc.) în condițiile prezentării următoarelor documente:

 • Cerere
 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului
 • Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului
 • Adresă furnizare informații extinse emisă de Oficiul Registrului Comerţului
 • Actul constitutiv/statutul ofertantului
 • Certificatul de înregistrare fiscală
 • Încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind înfiinţarea societăţii
 • Acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008)
 • Rezoluţie eliberată de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008)
 • Copie act de identitate
 • Atestat de producător