2. În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 11.04.2024:

–  La sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;

– Pe site-ul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., la adresa: https://afi-constanta.ro/ , secțiunea „De interes public – Transparență decizională”.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 11.04.2024 – 21.04.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:

– Prin poștă, la sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;

– Prin e-mail, la adresa public@raedpp-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.623.340, Serviciul Administrare Imobile.

(Data Publicării 11.04.2024)

 

 

  1. În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 10.01.2024:
– La sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;
– Pe site-ul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., la adresa: https://afi-constanta.ro/ , secțiunea „De interes public – Transparență decizională”.
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în intervalul 10.01.2024 – 22.01.2024, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
– Prin poștă, la sediul societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. din mun. Constanța, Bvd. Tomis nr. 101;
– Prin e-mail, la adresa public@raedpp-constanta.ro
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandări aduse la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241.623.340, Serviciul Administrare Imobile.

 (Data Publicării 10.01.2024)