Serviciul Juridic-Administrativ

Organizarea și funcționarea Serviciului Juridic-Administrativ

  • Misiune și scop

Verifică și certifică pentru legalitate documentele și înscrisurile care sunt întocmite în cadrul Regiei, oferă consultanță juridică, întocmește modele/draft-uri de documente pentru a asigura un cadru comun aplicabil în toate structurile Regiei.

Realizează etapele premergătoare (de conciliere) în cazuri de litigii/restanțe la plată/nerespectarea clauzelor contractuale, înainte de a transmite dosarul către Serviciul Juridic-Contencios.

  • Responsabilități

Îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare.

Veghează asupra respectării legalităţii emiterii actelor juridice încheiate sau emise de către Regie și apară interesele Regiei în raport cu terții.

Conform organigramei Regiei, Serviciul Juridic-Administrativ este organizat ca o structură de sine stătătoare, condusă de un Șef Serviciu, ce este în subordinea directă a Directorului General al Regiei și are următoarea componență:
Șef Serviciu
Consilieri juridici

Adresă: B-dul Tomis nr. 101, mun. Constanța

Contact: e-mail: juridic.administrativ@raedpp-constanta.ro; tel: 0241/580.523, interior 33

 

PROBLEME CARE POT FI REZOLVATE ÎN CADRUL SERVICIULUI:

– probleme legate de imobilul în care locuiește, în calitate de chiriaș sau de proprietar

ALte servicii