HCL 158/28.05.2021

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării locuințelor sociale în baza legii 114/1996 în anul 2021

HCL 159/28.05.2021

privind repartizarea unor locuințe sociale în baza legii 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța

HCL 160/28.05.2021

privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele ANL, destinate închirierii

CL 161/28.05.2021

privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

HCL 70/26.03.2021

PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HCL 69/26.03.2021

PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Lista scurtă de candidați

în procesul de selecție a Directorului Executiv al RAEDPP Constanța

Scrisoare de așteptări

a Consiliului Local al Municipiului Constanța privind selecția membrilor consiliului de administrație ai RAEDPP Constanța

Anunt:

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome ” Exploatarea Domeniului Public şi Privat ” Constanţa hotărăște:

Numește pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data de 01.09.2019 până la data de 31.08.2023 (inclusiv), directorii executivi ai R.A.E.D.P.P. Constanța:

CV Florin GHEORGHE

Dl. Florin GHEORGHE – Director General – reprezentant legal al R.A.E.D.P.P. Constanța

CV Iuliana DOBRIN

D-na Iuliana DOBRIN – Director Direcția Economică

CV Florin SERGHEI

Dl. Florin SERGHEI – Director Direcția Tehnică

CV Caterina DIAMANDESCU

D-na Caterina DIAMANDESCU – Director Direcția Juridică

CV Cătălina – Olanda PANTELIMON

D-na Cătălina – Olanda PANTELIMON – Director Direcția Administrare Imobile

CV Florin Laurențiu ENCEANU

Dl. Florin Laurențiu ENCEANU – Director Direcția Piețe, Târguri și Oboare

Anunt:

Consiliul de administratie al RAEDPP Constanta anunta demararea procedurii de recrutare si selectie conform normativelor legale privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru urmatoarele pozitii:

Director General
Director Directie Economica
Director Directie Juridica
Director Directie Administrare Imobile
Director Directie Tehnica
Director Directie Piete, Targuri si Oboare

Anunt

demarare procedura recrutare Directori executivi RAEDPP Constanta

Plan de selectie

pentru desemnarea Directorilor executivi ai RAEDPP Constanta

Declaratii candidat

Raport de finalizare

privind Evaluarea dosarelor de inscriere a candidaturii.

Scrisoare de asteptari

a Consiliului local al municipiului Constanta privind selectia membrilor consiliului

Formulare

candidatura membrii consiliul de administratie al RAEDPP Constanta

ANUNT

pentru selectia si recrutarea membrilor consiliului de administratie al RAEDPP Constanta

POLITICA

DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procedura operationala

pentru achizitia serviciilor sociale si a serviciilor specifice prevazute in anexa 2 din Lege

Hotarare

nr 261 din 2017 privind metodologia de vanzare

Dispozitia Primarului

nr. 3773 din 2017 privind aprobarea formularelor utilizate incadrul metodologiei de vanzare

Lista

documentelor si informatiilor de interes public aprobate de Consiliul de Administratie

Plan de selectie

componenta initiala pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie

Formulare:

Cerere inchiriere masa

Cerere inchiriere teren automate

Cerere inchiriere teren producatori

Cerere inchiriere teren produse nealimentare

Cerere inchiriere teren produse sezon

DAI – cerere eliberare adeverinta locuinta achitata

DAI – cerere prelungire contract

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

HCL NR. 42 DIN 28.02.2022 APROBARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI A RAEDPP C-TA PT. ANUL 2022