Reclamațiile sau sesizările se pot transmite pe următoarele căi:

– Depunere, în formă scrisă, la sediul din b-dul Tomis nr. 101, mun. Constanța

– Expediere prin intermediul poștei clasice/curierat, la adresa: b-dul Tomis nr. 101, mun. Constanța, cod poștal 900657

– Expediere prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: public@raedpp-constanta.ro

-Completarea formularului online de mai jos

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.