ACTELE NECESARE INTOCMIRE DOSAR CUMPARARE LOCUINTA PENTRU TINERI – ANL:

In conformitate cu prevederile art.10(2) din Legea nr.152/1992 republicata, vanzarea locuintelor pentru tineri se va face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
1. – pretul locuintei va fi achitat integral la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, din surse proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de catre acesta la institutii financiare autorizate;
2. – titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia – pot beneficia o singura data de cumpararea unei locuinte pentru tineri destinata inchirierii;
3. – titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia sa nu detina o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa de vacanta;
4. – venitul mediu pe membru de familie la data vanzarii, al titularului contractului de inchiriere a locuintei, sa nu depaseasca cu 100% salariul mediu brut pe economie;
Avand in vedere cele mentionate anterior, este necesar sa prezentati urmatoarele acte pentru intocmirea dosarului de vanzare:
1. – cerere de cumparare formulata de titularul contractului de inchiriere;
2. – copii acte stare civila ale tuturor membrilor inscrisi in contractul de inchiriere (carte de identitate, certificate de nastere, certificat de casatorie, sentinta de divort – dupa caz);
• in cazul persoanelor aflata in intretinere se va prezenta copie a sentintei sau decizia de incredintare ;
3. – certificate fiscale pentru toti membrii majori mentionati in contractul de inchiriere care sa ateste faptul ca nu detin locuinta proprietate personala sau casa de vacanta (dovada achitarii impozitului la zi);
4. – declaratie notariala data de titularul contractului de inchiriere si de membrii majori ai familiei acestuia (sot, sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia) inscrisi in contractul de inchiriere, din care sa rezulte:
* ca nu detin o alta locuinta in proprietate inclusiv casa de vacanta;
* ca nu au cumparat o alta locuinta pentru tineri destinata inchirierii;
5. – adeverinta de salarizare cu venitul brut pentru titularul contractului de inchiriere si pentru membrii familiei acestuia inscrisi in contractul de inchiriere precum si ;
6. – adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice pentru persoanele care nu realizeaza venituri cat si pentru cei care realizeaza venituri din profesii liberale si /sau pentru cei care cumuleaza mai multe venituri;