Modalități de plată:

Plățile cash se pot efectua la casieria situată la sediul RAEDPP Constanța din B-dul Tomis nr. 101 – etaj 1. Pentru a se evita deplasarea la casierie și utilizarea numerarului, Regia a pus la dispoziție metoda de virament bancar. Pentru efectuarea corectă a plății, este necesar să specificați detaliile plății (ex: plata chirie luna 05/2021). Plățile pot fi făcute în următorul cont: IBAN: RO04BTRL01401202696755XX; BANCA TRANSILVANIA CONSTANTA, Beneficiar: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA; CUI: RO 2746784.

Tarife prestări servicii diverse, începând cu data de 01.06.2019

Lista tarife prestări servicii diverse

Tarifele de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului constanța și în administrarea/proprietatea raedpp constanța și meselor/tarabelor și terenurilor, situate în piețele agroalimentare administrate de raedpp constanța, aprobate prin hcl 53/26.02.2021

Tarife

∗Precizare: HCL nr. 53/26.02.2021, care stabilește tarifele de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/taituate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța, a fost modificat și completat prin rabelor și terenurilor

HCL-98-2021

HCL-157-28.05.2021

TARIFELE PENTRU DIVERSE PRESTAȚII ȘI SERVICII ÎN PIEȚELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2013, STABILITE PRIN HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RAEDPP CONSTANȚA

Tarife diverse prestații și servicii în piețe