Piete, Targuri si Oboare

Organizarea și funcționarea Serviciului Administrare Piețe, Târguri și Oboare

  • Misiune și scop

 

Administrarea spațiilor și clădirilor în care sunt organizate piețe, târguri și oboare pe raza municipiului Constanța.

Evidența contractelor aferente imobilelor terenuri și clădiri aflate în administrarea/ proprietatea Regiei.

Evidența facturării contractelor aferente imobilelor terenuri și clădiri aflate în administrarea/proprietatea Regiei și a încasării contravalorii prestațiilor.

Administrarea terenurilor și spațiilor de agrement aflate în administrarea Regiei (Țara Piticilor, Gravity Park).

Încasarea  corectă a facturilor de plată pentru serviciile puse la dispoziție de Regie și încasarea contravalorii acestora.

Asigurarea condițiilor tehnice de funcționare a piețelor agroalimentare, bazarelor și spațiilor comerciale administrate de Regie.

Date de identificare

Conform organigramei Regiei, Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Oboare este organizat ca o structură de sine stătătoare, ce este condusă de un Șef Serviciu și are în componență următoarea structură: Biroul Urmărire și Evidență Contracte
Biroul Facturare
Biroul Agrement
Casierie
Administrare Piețe
Piața Brotăcei
Piața Grivița
Piața Pescăruș
Piața Unirii
Piața Tic-Tac
Piața IL Caragiale
Piața Tomis III
Piața Tomis Nord
Bazar Eliberării

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța are mese disponibile în toate piețele agroalimentare pe care le administrează, atât pentru producători agricoli, cât și pentru agenți economici.

Conform legislației, minimum 40% din spațiile de vânzare sunt destinate producătorilor agricoli. Pentru a-și putea comercializa produsele, trebuie să se prezinte la una din piețe, și, pe baza atestatului de producător, a carnetului de comercializare și a cărții de identitate, își pot alege una sau mai multe dintre  mesele rămase neocupate. Listele cu mesele libere sunt afișate la fiecare birou administrativ al pieței.

Agenții economici pot încheia contracte de închirere pentru mese în vederea  comercializării de legume-fructe și flori, cât și pentru locații/teren în vederea comercializării de produse nealimentare sau pentru amplasarea de automate cu produse alimentare, în condițiile prezentării următoarelor documente:

– Cerere, recomandare de la intendentul din piață (pentru mese), certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului, certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, adresă furnizare informații extinse emisă de Oficiul Registrului Comerţului, actul constitutiv/statutul ofertantului, certificatul de înregistrare fiscală, încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind înfiinţarea societăţii, acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), rezoluţie eliberată de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), precum și copie după actul de identitate.

RAEDPP Constanța încheie contracte cu agenții economici pe o perioadă minimă de o lună și maximă de un an, cu posibilitate de prelungire.

Adresă: B-dul Tomis nr. 101, mun. Constanța

E-mail: dpto@raedpp-constanta.ro; Tel. Fix: 0241/580.523, interior 20; mobil: 0720.330.148

 

PROBLEME CARE POT FI REZOLVATE ÎN CADRUL SERVICIULUI:

– solicitări privind emiterea acordurilor pentru locații de sezon/permanente;

– solicitări privind încheierea/încetarea contractelor;

– solicitări privind modificarea/prelungirea contractelor ;

– solicitări privind eliberarea/depunerea documentelor;

– sesizări privind utilitățile imobilelor aflate în administrarea Serviciului Administrare Piețe, Târguri și Oboare;

– sesizări privind curățenia imobilelor aflate în administrarea Serviciului Administrare Piețe, Târguri și Oboare;

– sesizări privind starea tehnică a imobilelor aflate în administrarea Serviciului Administrare Piețe, Târguri și Oboare;

– sesizări privind reparațiile necesare imobilelor aflate în administrarea Serviciului Administrare Piețe, Târguri și Oboare.

PROGRAM PIEȚE AGROALIMENTARE

 PROGRAM DE VARĂ :             LUNI-VINERI      07:00-20:00

                                                     SÂMBĂTĂ            07:00-19:00

                                                     DUMINICĂ          07:00-13:00

PROGRAM DE IARNĂ :            LUNI-VINERI      07:30-18:00

                                                    SÂMBĂTĂ            07:30-17:00

                                                    DUMINICĂ          07:30-13:00