COMUNICAT DE PRESĂ

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța a demarat controale în ceea ce privește respectarea clauzelor prevăzute în contractele aflate în derulare, care au ca obiect asocierea privind construirea, amenajarea, exploatarea și întreținerea de spații cu diverse destinații în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia.

În urma unor verificări repetate derulate pe parcursul lunii februarie, s-a constatat faptul că în cazul unuia dintre spații, situat pe bd. Tomis – zona Parc Tomis II, societatea asociată a încălcat termenii înțelegerii, drept pentru care Regia a demarat procedurile în vederea rezilierii contractului.

Mai precis, în cadrul asocierii, RAEDPP Constanța a pus la dispoziție grupul sanitar amplasat în Parcul Tomis II, în timp ce societatea în cauză a fost obligată să exploateze, să întrețină, să modernizeze și să asigure funcționarea toaletei publice, precum și să construiască și să exploateze un spațiu comercial, realizat prin extindere. Nerespectând partea sa din contract, asociatul nu a pus în funcțiune grupul sanitar în baza unei autorizații de funcționare/avize și conform programului de funcționare stipulat în contract, nu a exploatat spațiul comercial conform înțelegerii părților, nu a depus situațiile financiare anuale, în termenele stipulate și nu a executat obligațiile de plată în termenele prevăzute.

„Este vorba despre un contract de asociere încheiat în anul 1999 pentru o perioadă de 20 de ani, dar care a fost prelungit în 2019. În urma verificărilor pe care le-am dispus, am constatat încălcări grave ale angajamentului contractual. În consecință, astăzi am trimis notificările de reziliere ale contractului prin executor judecătoresc, atât la sediul social, cât și la imobilul obiectiv al asocierii. Întreaga clădire, alcătuită din grupul sanitar și spațiul comercial edificat peste acesta vor trece în proprietatea Regiei, conform clauzelor prevăzute în contract, urmând să organizăm licitație publică pentru închirierea eficientă a sa, astfel încât să putem face pași importanți în asigurarea echilibrului financiar al Regiei”, a declarat directorul general al RAEDPP Constanța, domnul Stere Hira.

Precizăm faptul că, în cazul în care litigiul nu se va rezolva pe cale amiabilă, Regia se va adresa pentru soluționare instanței de judecată competente

.