Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța a procedat la recalcularea chiriilor, având în vedere prevederile HCL 53/26.02.2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța.

 

Drept urmare, titularii contractelor de închiriere care au prevăzută clauză de recalculare a chiriei stabilită în contract ori de câte ori sunt modificări de legislație care reglementează modalitatea de calcul, sunt rugați să se prezinte la sediul RAEDPP Constanța din b-dul. Tomis nr.101, etaj 2, camera 1, în vederea semnării și ridicării unui exemplar al actului adițional.

 

Facem mențiunea că, potrivit prevederilor HCL 53/26.02.2021, noile tarife intră în vigoare începând cu data de 01.03.2021.