Referitor la procedura proprie – achiziția serviciilor de pază și protectie a sediilor R.A.E.D.P.P. Constanța și a obiectivelor de interes local aflate în administrarea sa pentru 12 luni, anunț SEAP ADV 1215447/21.05.2021, Anexa 2, ca urmare a solicitării din partea unui operator economic interesat, anexăm formularele în format editabil: formulare-paza-2021 (1)