Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul în Constanța, Bdul. Tomis nr.101, organizează licitaţie publică cu plic închis în vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere pentru următorul spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea sa:

– Constanța, str. Cuza Vodă nr.28, parter – în suprafață de 18,15 mp – Zona A – destinații admise: sedii administrative, inclusiv profesii liberale; sedii administrative instituții publice, fundații și asociații; unități în care se practică jocuri de noroc, inclusiv jocuri mecanice și electronice; agenții pariuri; puncte schimb valutar/instituții financiare nebancare, amanet și altele asimilate; unități alimentație publică (restaurante, baruri, pizzerii, cluburi, altele asimilate); spații comerciale; spații pentru mică manufactură, handmade, meserii „uitate”: pantofar, pălărier, reparator stilouri/brichete, tocilar, ceasornicar, meșter popular, etc; spații destinate activități social culturale, librării (producătoare de venituri); ateliere creație UAP și galerii de artă.

Documentația pentru licitație poate fi achizitionată de la sediul Regiei, Registratură (etaj 1), începând cu data publicării anunțului până la data de 07.07.2021, ora 15.00.
Ofertele vor fi depuse la sediul RAEDPP Constanța, Registratură (etaj 1), până la data de 08.07.2021, ora 15.00, pentru licitaţia care va avea loc în data de 09.07.2021, ora 10.00.
Relații la Serviciul Administrare Imobile, telefon 0241/589714, interior 29.