RAEDPP Constanța oferă spre închiriere prin licitaţie publică cu plic închis un spaţiu comercial situat în Complexul Agroalimentar Tomis III (Zona A).

Spațiul are o suprafață utilă de 94,82 mp și teren în cotă indiviză în suprafață de 33,12 mp.

Spațiul se poate închiria cu destinațiile: sedii administrative, inclusiv profesii liberale; sedii administrative instituții publice, fundații și asociații, revoluționari; spații comerciale; spații mică manufactură, handmade, meserii uitate.

Documentația pentru licitație poate fi achizitionată de la sediul Regiei, Registratură (etaj 1), începând cu data publicării anunțului până la data de 23.09.2021, ora 15:00.

Ofertele vor fi depuse la sediul RAEDPP Constanța, Registratură (etaj 1), până la data de 29.09.2021, ora 15:00, pentru licitaţia care va avea loc în data de 30.09.2021, ora 10:00.

Relații la Serviciul Administrare Imobile, telefon 0241/589714, interior 29.