RAEDPP Constanța oferă spre închiriere prin licitaţie publică cu plic închis un spaţiu comercial situat în Piața I.L. Caragiale (Zona B).

Spațiul are o suprafață utilă de 28,49 mp.

Spațiul se poate închiria cu destinațiile:
sedii administrative, inclusiv profesii liberale; spații comerciale; spații prestări servicii sau producție; unități în care se practică jocuri de noroc mecanice și electronice, agenții de pariuri, puncte schimb valutar; unități alimentație publică (restaurante, baruri, pizerii, cluburi, altele asimilate).

Documentația pentru licitație poate fi achizitionată de la sediul Regiei, Registratură (etaj 1), începând cu data publicării anunțului, până la data de 24.09.2021, ora 15.00.

Ofertele vor fi depuse la sediul RAEDPP Constanța, Registratură (etaj 1), până la data de 29.09.2021, ora 15.00, pentru licitaţia care va avea loc în data de 30.09.2021, ora 10.00.

Relații la Serviciul Administrare Imobile, telefon 0241/589714, interior 29.