Data limita depunere oferta:

26.10.2021 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

44100000-1 – Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)

Valoare estimata:

58.165,80  RON
 

Descriere contract:

Furnizarea de materiale de constructii necesare pentru executarea de reparatii si intretinere in regie proprie pentru cele 27 module(HC 1-HC 27) din Campusul Social de Unitati Locative Modulare Henri Coanda se va realiza pe baza unui contract de furnizare in conformitate cu caietul de sarcini si cu tabelul anexa la formularul de oferta din formularele publicate in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Produsele furnizate in cadrul contractului vor fi noi, nefolosite si vor fi livrate in ambalajul original, acolo unde este cazul. Orice defectiune sau deteriorare a produselor in timpul transportului va fi suportata de catre Furnizor. Livrarea produselor se va face la sediul Administrativ-Henri Coanda din Aleea Umanitatii nr. 15. Aceasta poate fi facuta in mai multe transe in termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului. Cheltuielile privind transportul si livrarea la sediul Beneficiarului vor fi suportate integral de catre Furnizor. Receptia cantitativa si calitativa va fi efectuata in momentul livrarii la sediul achizitorului in prezenta ambelor parti. In cazul in care produsele furnizate nu corespund din punct de vedere al specificatiilor din caietul de sarcini, vor fi refuzate la receptie. Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul acestora, de a inlocui produsele refuzate, in termen de 10 zile sau de a face toate modificarile necesare pentru ca acestea sa corespunda specificatiilor din caietul de sarcini. Livrarea se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la emiterea facturii si inregistrarea sa la sediul autoritatii contractante.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: edpp.ra@gmail.comachizitii@raedpp-constanta.ro pana la data de 26.10.2021, ora 12:00. Oferta depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare, in conformitate cu caietul de sarcini disponibil in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1); declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2); formularul de oferta (Formularul nr.3); anexa la Formularul nr. 3(Centralizator lista produse); angajament de participare si disponibilitate (Formularul nr.4); declaraţie privind evitarea conflictului de interese (Formularul nr.6). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”………….conform anunt nr ….din data…..”. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a produselor strict solicitate, conform caietului de sarcini disponibil http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi .Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantii vor avea in vedere ca programul normal de lucru se desfasoara in intervalul luni-vineri orele 08:00-16:00. Oferta depusa fara centralizatorul anexa la Formularul nr. 3 va fi respinsa ca inacceptabila.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse