Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța are mese disponibile în toate piețele agroalimentare pe care le administrează, atât pentru producătorii agricoli interesați, cât și pentru agenții economici.

În anul 2021, Regia a micșorat prețurile pentru închirierea meselor către producătorii locali, cu scopul de a veni în sprijinul celor care doresc să își comercializeze produsele obținute în fermele și gospodăriile proprii. Astfel, conform HCLM nr. 53/26.02.2021, prețurile practicate de Regie pentru închirierea unei mese pe platoul piețelor pe care le administrează sunt următoarele:

– pentru producătorii agricoli: 7,5 lei/masă/zi cu TVA inclus în piețele Unirii, Pescăruș și Tic Tac; 10 lei/masă/zi cu TVA inclus în piețele I.L. Caragiale, Tomis Nord, Brotăcei și pe platoul deschis al pieței Grivița; 11,5 lei/masă/zi cu TVA inclus în piețele Tomis III și pe platoul închis al pieței Grivița;

– pentru agenții economici: 265 lei/lună cu TVA inclus în piețele Unirii, Pescăruș și Tic Tac; 335 lei/lună cu TVA inclus în piețele I.L. Caragiale, Tomis Nord, Brotăcei și pe platoul deschis al pieței Grivița; 410 lei/lună cu TVA inclus în piețele Tomis III și pe platoul închis al pieței Grivița.

Conform legislației, minimum 40% din spațiile de vânzare sunt destinate producătorilor agricoli. Pentru a-și putea comercializa produsele, tot ce trebuie să facă este să se prezinte la Biroul Administrativ din cadrul uneia din piețe, și, pe baza atestatului de producător, a carnetului de comercializare și a cărții de identitate, aceștia își pot alege una sau mai multe dintre  mesele rămase neocupate. Listele cu mesele libere sunt afișate la fiecare birou administrativ al pieței. Producătorii agricoli plătesc o taxă de închiriere a meselor, zilnic, iar RAEDPP Constanța, prin Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Oboare, le închiriază cântar electronic, verificat metrologic. Producătorii au obligația să afișeze etichete pentru fiecare produs comercializat și o copie după atestatul de producător, pentru ca cei care doresc să cumpere produsele să poate avea acces la aceste documente.

Agenții economici pot încheia contracte de închirere pentru mese în vederea comercializării de legume-fructe și flori, cât și pentru locații/teren în vederea comercializării de produse nealimentare sau pentru amplasarea de automate cu produse alimentare, în condițiile prezentării următoarelor documente:

– cerere, recomandare de la intendentul din piață (care confirmă disponibilitatea mesei), certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului, certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, adresă furnizare informații extinse emisă de Oficiul Registrului Comerţului, actul constitutiv/statutul ofertantului, certificatul de înregistrare fiscală, încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind înfiinţarea societăţii, acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), rezoluţie eliberată de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), precum și copie după actul de identitate.