Complexul Comercial TOMIS III – AMEA II – Spațiul comercial nr. 1

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat”, bd.Tomis, nr.101, mun.Constanța, jud.Constanța, cod fiscal 2746784, telefon/fax 0241580523, oferă spre închiriere prin licitaţie publică cu plic închis un spaţiu comercial situat în Complexul Comercial TOMIS III – AMEA II.

Spațiul are o SU = 13,98 mp.

Spațiul se poate închiria cu destinațiile: sedii administrative inclusiv profesii liberale, sedii administrative intituții publice, fundații și asociații, revoluționari, unități alimentație publică (restaurante, baruri, pizzerii, cluburi, altele asimilate), spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru mică manufactură, handmade, meserii „uitate”: pantofar, pălărier, reparator stilouri/brichete, tocilar, ceasornicar, meșter popular, etc – activitate proprie.

Documentaţia de atribuire se poate obține prin solicitare scrisă, de la sediul instituției, Serviciul  Administrare Piețe, Târguri și Oboare, bd.Tomis, nr.101, et.3, mun.Constanța, condiționat de achitarea unei taxe de 100 lei/exemplar.

 Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 19.04.2022, ora 13,00;

Ofertele vor fi depuse până la data de 02.05.2022, ora 12,00 la Biroul Facturare din cadrul RAEDPP Constanța, bd.Tomis, nr.101, et.1, mun.Constanța, jud.Constanța, într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor – 03.05.2022, ora 10,00, Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat”, bd.Tomis, nr.101, et.3, mun.Constanța, jud.Constanța

Litigiile apărute se vor soluționa la Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța, str.Traian, nr.31, mun.Constanța, jud.Constanța, tel:0241606597, fax:0241617413, E-mail:tr-ct-contencios-reg@just.ro