Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat”, bd.Tomis, nr.101, mun.Constanța, jud.Constanța, cod fiscal 2746784, telefon/fax 0241580523, oferă spre închiriere prin licitaţie publică cu plic închis un spaţiu comercial situat în Complexul Comercial TOMIS III – AMEA II.

Spațiul are o SU = 14,10 mp.

Spațiul se poate închiria cu destinațiile: sedii administrative inclusiv profesii liberale, sedii administrative intituții publice, fundații și asociații, revoluționari, unități alimentație publică (restaurante, baruri, pizzerii, cluburi, altele asimilate), spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru mică manufactură, handmade, meserii „uitate”: pantofar, pălărier, reparator stilouri/brichete, tocilar, ceasornicar, meșter popular, etc – activitate proprie;

Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisă, de la sediul instituției, Serviciul  Administrare Piețe, Târguri și Oboare

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Oboare din cadrul RAEDPP Constanța, mun. Constanța, bd.Tomis, nr.101, et.3, jud.Constanța.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei/exemplar, achitați  în numerar la casieria RAEDPP (luni-joi / 8,30-15,00, vineri / 8,30-13,00) sau prin ordin de plată în contul nr.RO04 BTRL 0140 1202 6967 55XX, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Constanța,  cod fiscal 2746784

Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 28.09.2022, ora 13,00;

Informaţii privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor – 06.10.2022, ora 12,00;

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Facturare din cadrul RAEDPP Constanța, bd. Tomis, nr. 101, et.1, mun. Constanța, jud. Constanța

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor – 07.10.2022, ora 10,00, Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat”, bd. Tomis, nr.101, et.3, mun. Constanța, jud. Constanța

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de email ale instanţei     competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța, str. Traian, nr. 31, mun. Constanța, jud. Constanța, tel:0241606597, fax:0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro