In atentia operatorilor economici interesați

Referitor la anuntul ADV 1346236/21.02.2023 privind achizitia serviciului de paza si protectie a sediilor A.F.I. S.R.L. Constanta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sa pentru 12 luni.

 Urmare a unei solicitării de clarificări, referitoare la obligativitatea achitării unei garanții de participare in cadrul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect servicii de paza si protectie a sediilor Administratiei Fondului Imobiliar SRL si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sa, înregistrată la sediul autoritatii contractante sub nr.1917/22.02.2023, vă comunicăm răspunsul însoțit de întrebarea aferentă :

Solicitarea : “ In calitate de participant la procedura de achizitie publica de servicii de paza si protectie a sediilor Administratiei Fondului Imobiliar SRL Constanța si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sa pentru 12 luni va rugam sa ne transmiteți dacă solicitați garanție de participare . “

Răspuns : Autoritatea contractanta nu are prevăzută in documentatia de atribuire obligativitatea achitării unei garanții de participare din partea ofertanților .

Director general,

Iuliana Dobrin

Compartimentul Achiziții Publice,

Liliana Pufleanu