Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. (fosta R.A.E.D.P.P. Constanţa) anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanţa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul :”REAMENAJAREA PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ”, propus a fi amplasat în municipiul Constanţa, str. Pescăruş (Piaţă).

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanţa din minicipiul Constanta, str. Unirii nr.23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09,00-13,00, precum şi la următoarea adresa de internet apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanta .