Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. aduce la cunoștința chiriașilor săi că începând de luni, 11 septembrie 2023, angajații Polaris M Holding SRL vor verifica pe raza municipiului conținutul recipientelor pentru deşeuri reciclabile şi reziduale şi dacă se constată că acestea conțin deşeuri amestecate, vor refuza colectarea.
Pe website-ul www.polaris.ro, la secțiunea „Media” – „Noutăți” sunt enumerate platformele fără activitate de colectare separată, acolo unde nu se vor aplica măsurile de verificarea a conținutului recipienților, iar deşeurile vor fi colectate conform graficului.
Colectarea separată este o obligație legală prevăzută de normele europene şi de legile româneşti şi presupune ca deşeurile să fie depozitate în recipiente diferite în funcție de categoria acestora. De asemenea, toți cetățenii, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, au obligatia conform art.24 alin. 6 din Legea 101/2006 de a asigura colectarea separată a deşeurilor pe care le-au generat.
Mai multe detalii puteți afla accesând următorul link: https://polaris.ro/articol.aspx?sid=0Mjgw&cat=noutati