ACTELE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE  INCHIRIERE  LOCUINTE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT:

  1. Cerere tip – ridicata de la Registratura R.A.E.D.P.P. Constanta – etaj 1
  2. Certificat fiscal eliberat de S.P.I.T., care sa ateste faptul ca nu figurati cu imobil proprietate personala de la data de 01.01.1990 si pana in prezent – (pentru toti membrii majori inscrisi in contract);
  3. Declaratie notariala din care sa reiasa faptul ca :– nu figurati cu imobil proprietate personala de la 01.01.1990 si pana in prezent pe teritoriul Romaniei (pentru membrii majori inscrisi in contract);– dvs., in calitate de titular al contractului de inchiriere locuiti efectiv cu familia in spatiul si nu ati cedat dreptul de folosinta – partial sau integral – altor persoane;- nu figurati cu venituri (in cazul in care nu faceti dovada venitului net realizat dvs si membrii majori inscrisi in contract)
  4. Adeverinta de salarizare sau dupa caz: cupon pensie/adresa emisa de Casa Judeteana de Pensii care sa ateste ca nu beneficiati de pensie; adresa emisa de catre Inspectoratul Teritorial de Munca care sa ateste ca nu figurati cu contract individual de munca (pentru membrii majori inscrisi in contract);
  5. Acte stare civila-in copie: carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (pentru membrii majori inscrisi in contract);
  6. Adeverinta asociatia de proprietari / locatari;
  7. Chitanta cu chiria achitata la zi , dovada achitarii utilitatilor (RAJA, RADET) – in copie.