Regia Autonoma „Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta , in calitate de autoritate contractanta, ca urmare a punerii in aplicare a Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.1750/C2/1863/11.08.2021, decizie obligatorie, prin reevaluarea ofertelor indicate de catre aceasta, publica Raportul final al procedurii simplificate proprii privind atribuirea contractului de servicii de paza si protectie a sediilor RAEDPP Constanta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sa, ce face obiectul anuntului de participare nr. ADV. 1215447/21.05.2021

RAPORT FINAL AL PROCEDURII