Data limita depunere oferta:

21.09.2022 12:18

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

Valoare estimata:

22.000,00  RON
 

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Serviciul de asistenta tehnica -Dirigentie de santier pentru urmarirea realizarii executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie – imobil str. Mercur nr.10 din progeamul “ Reabilitare imobile aflate pe domeniul Public si privat al Primariei Constanta si in administrarea RAEDPP Constanta “ , in domeniul Constructii civile , industriale si Agricole, categorie C de importanta (normala), instalatii electrice, instalatii sanitare, Instalatii gaza , in conditiile prezentate in caietul de sarcini .

Conditii referitoare la contract:

serviciul va fi prestat in baza unui contract .12 LUNI TERMEN

Conditii de participare:

in conformitate cu cap.8 din caietul de sarcini anexat

Criterii de atribuire:

pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare: