Birou Imobile - Cerere repartizare locuință destinate chiriasilor evacuati in baza O.U.G. nr. 74 din 2007

Birou Imobile - Depunere documente dosar locuință destinata chiriasilor evacuati in baza O.U.G. nr. 74 din 2007