Birou Imobile - Cerere repartizare locuință fond locativ de stat

Birou Imobile - Depunere documente dosar repartizare locuință fond locativ de stat

Birou Urmărire și Evidență Contracte - Cerere prelungire contract închiriere

Birou Urmărire și Evidență Contracte - Cerere prelungire contract închiriere teren

Birou Urmărire și Evidență Contracte - Cerere retragere drept locativ membru

Model cerere - Diverse adresate Serviciului Administrare Imobile

Birou Urmărire și Evidență Contracte - Declarație titular contract închiriere

Birou Urmărire și Evidență Contracte - Declarație membru cu drept locativ

Birou Urmărire și Evidență Contracte - Cerere schimbare titular contract